Buurtinformatie

De gemeente en Stichting Bevrijdingspop realiseren zich dat het festival een zekere mate van overlast met zich meebrengt. De afgelopen jaren is er intensief overleg gevoerd om deze overlast zo beperkt mogelijk te houden. Op basis van deze expertise en op basis van de evaluaties doen gemeente Haarlem en Stichting Bevrijdingspop er, binnen de mogelijkheden, er zoveel mogelijk aan om het festival zo goed mogelijk te laten verlopen.

Bewonersavond

In de omgeving van het festival wordt in aanloop naar 5 mei een nieuwsbrief verspreid. Hierin staat een oproep om met ons in gesprek te gaan over de te nemen maatregelen tijdens een bewonersavond.
Maatregelen die in het verleden zijn getroffen, worden niet automatisch meegenomen naar 2024, is daarbij het uitgangspunt.

Backstagerondleiding 3 mei

Op 3 mei 2024 ontvangen wij vanaf 20.00 uur omwonenden graag, voor een rondleiding over het festivalterrein. De rondleiding is toegankelijk voor maximaal 40 personen. Gebruik deze avond a.u.b. de ingang tegenover Dreefzicht.

Nu aanmelden

VERKEERSMAATREGELEN

Voor een goed verloop van het evenement zijn de volgende wegen en parkeerplaatsen afgesloten:

Afsluitingen Bevrijdingspop

28 april 6.00 uur – 8 mei: … afsluiten van één rijbaan van het oostelijk gedeelte van de Fonteinlaan inclusief parkeerhaven en fietspad vanaf de Oranjelaan

3 mei:                                 Afsluiten deel Florapark bij monument

3 mei:                                 Afsluiten parkeerplaatsen zuidkant Florapark

4 mei 07.00 uur:              Afsluiting parkeergarage Dreef

4 mei 10.00 uur:              Totale afsluiting Fonteinlaan

4 mei 10.00 uur:              Afsluiting deel noord rijbaan Paviljoenslaan, tevens afsluiten noordelijke fietsstrook met verwijzing op kruising naar fietspad zuidzijde Paviljoenslaan (wordt tweerichtingsverkeer)

4 mei 10.00 uur:              Afsluiting Dreef tussen Houtplein en Paviljoenslaan

4 mei 10.00 uur:              Afsluiting van de ventweg van de Dreef. Hier geldt tevens een parkeerverbod van 4 mei 12.00 uur tot 6 mei 18.00 uur

4 mei 10.00 uur:              Bussluis zuidzijde Florapark afgesloten

4 mei 15.00 uur:              Afsluiting Florapark, Paviljoenslaan en het kruispunt Dreef

5 mei 10.00 uur:              Afsluiting Houtplein/Tempeliersstraat/ Raamsingel/ Gasthuissingel en Kleine Houtweg tussen Rustenburgerlaan en Kamplaan

5 mei 10.00 uur:              Afsluiting Kamperlaan bij Rustenburgerlaan (bewoners van de achterliggende wijk kunnen hun huis via de Rustenburgerlaan bereiken)

De parkeergarage aan het Houtplein blijft bereikbaar via de Baan 

5 mei:   Extra bebording via Schalkwijk Amerikavaart. Indien de drukte toeneemt, worden de rechtdoorbanen richting het festival afgesloten bij de Europaweg. Bestemmingsverkeer kan via de Slachthuisbuurt de Rustenburgerbrug over.

Vrijgeven

6 mei vanaf 02.00 uur: Houtplein/ Tempeliersstraat, Kleine Houtweg tussen Rustenburgerlaan en Kamperlaan

6 mei 20.00 uur:              Paviljoenslaan m.u.v. noordstrook Florapark, westelijke rijbaan Fonteinlaan open

6 mei 20.00 uur:              Oostelijke rijbaan Fonteinlaan m.u.v. één rijbaan van het oostelijke gedeelte

8 mei 20.00:                     Fonteinlaan vrij

De Hazepaterslaan, Wagemakerslaan en het Wijde Geldelozepad worden op 5 mei afgesloten voor het reguliere verkeer. Bewoners hebben toegang met een bewonerspas.

Vanwege de veiligheid van de medewerkers hebben wij in overleg met de gemeente besproken om de Paviljoenslaan afgesloten te houden t/m 6 mei 20.00. Als deze vanwege de werkzaamheden eerder open kan, zullen wij deze eerder vrijgeven. De parkeergarage onder het provinciehuis is op 6 mei wel toegankelijk voor abonnementshouders en werknemers van het provinciehuis. Deze is aan te rijden via de ventweg aan de noordelijke zijde van de Dreef (Houtplein).

Op- en afbouw

De planning voor de op- en afbouw van het festival is als volgt:

26 april – Plaatsen van 2 tijdelijke hallen Vlooienveld t.b.v. crewcatering (eenmalig omdat de eerste opbouwdag op een zondag valt)

28 april – Plaatsen rijplaten Vlooienveld

28 april t/m 30 april – Opbouw Vlooienveld

28 april – Neerleggen rijplaten, plaatsen cabins en hekken

30 april – Opbouw podium Vlooienveld

1 mei t/m 3 mei – Opbouw Vlooienveld van 7.00 tot 23.00 uur & opbouw Frederikspark en Florapark van 8.00 tot 21.00 uur

3 en 4 mei – Opbouw Vlooienveld, Frederikspark, Florapark en Dreef

In de nacht van 5 op 6 mei wordt gestart met de schoonmaak en afbouw in de wijk van hekwerk.

6 en 7 mei – Afbouw Vlooienveld en Dreef van 7.00 tot 23.00 uur & afbouw Florapark en Frederikspark van 7.00 tot 20.00 uur

8 mei – Verwijderen hekwerk en rijplaten van het Vlooienveld

Soundcheck

Hoofdpodium

3 mei: 18.00-21.00 uur

4 mei: 15.00-18.00 uur

5 mei: 11.00-12.00 uur (uur later dan normaal i.v.m. de zondagsrust)

Podium Frederikspark

4 mei: 16.00-18.00 uur

5 mei: 10.00-12.00 uur

En op 5 mei vanaf 11.00 uur op alle velden (uur later dan normaal i.v.m. de zondagsrust)

Contact

Heeft u vragen of klachten met betrekking tot Bevrijdingspop?

Voor alles buiten de hekken van het Bevrijdingspop-terrein:
neem contact op met gemeente Haarlem via telefoonnummer: 14 023 of via Haarlem.nl > Contact, iets melden, klacht, idee

Voor alles binnen de hekken van het Bevrijdingspop-terrein:
neem contact op met de Bevrijdingspop-organisatie via [email protected]

Zie ook de uitnodiging voor de Bewonersavond

Handhaving

Op 4 en 5 mei treden de gemeente en de politie buiten het terrein van Bevrijdingspop op tegen wild parkeren, wildplassen, verkeerd gestalde fietsen, deelscooters, etc. Ter voorkoming van overlast worden buiten het terrein van Bevrijdingspop extra toiletten en vuilverzamelpunten geplaatst.