Buurtinformatie

De gemeente en Stichting Bevrijdingspop realiseren zich dat het festival een zekere mate van overlast met zich meebrengt. De afgelopen jaren is er intensief overleg gevoerd om deze overlast zo beperkt mogelijk te houden. Op basis van deze expertise en op basis van de evaluaties doen gemeente Haarlem en Stichting Bevrijdingspop er, binnen de mogelijkheden, er zoveel mogelijk aan om het festival zo goed mogelijk te laten verlopen.

Bewonersavond

In de omgeving van het festival is in aanloop naar 5 mei een nieuwsbrief verspreid. Hierin stond een oproep om met ons in gesprek te gaan over de te nemen maatregelen tijdens een bewonersavond. Maatregelen die in het verleden zijn getroffen, worden niet automatisch meegenomen naar 2023, is daarbij het uitgangspunt.

Gezien het zeer beperkte aantal aanmeldingen, is de bewonersavond komen te vervallen. Met bewoners die een reactie hebben achtergelaten, zijn wij uiteraard in gesprek gegaan of gaan wij dit binnenkort.

Het is helaas niet mogelijk om buiten de bewonersavond om in gesprek te gaan over de te treffen maatregelen.

Backstagerondleiding 3 mei

Op 3 mei 2023 ontvangen wij vanaf 20.00 uur omwonenden graag, voor een rondleiding over het festivalterrein. De rondleiding is toegankelijk voor maximaal 40 personen. Gebruik deze avond a.u.b. de ingang tegenover Dreefzicht.

Nu aanmelden

VERKEERSMAATREGELEN

Voor een goed verloop van het evenement zijn de volgende wegen en parkeerplaatsen afgesloten:

Afsluitingen Bevrijdingspop

28 april 6.00 uur – 8 mei: … afsluiten van één rijbaan van het oostelijk gedeelte van de Fonteinlaan inclusief parkeerhaven en fietspad vanaf de Oranjelaan

3 mei:                                 afsluiten deel Florapark bij monument

3 mei:                                 afsluiten parkeerplaatsen zuidkant Florapark

4 mei 07.00 uur:              afsluiting parkeergarage Dreef

4 mei 10.00 uur:              totale afsluiting Fonteinlaan

4 mei 10.00 uur:              afsluiting deel noord rijbaan Paviljoenslaan, tevens afsluiten noordelijke fietsstrook met verwijzing op kruising naar fietspad zuidzijde Paviljoenslaan (wordt tweerichtingsverkeer)

4 mei 10.00 uur:              afsluiting Dreef tussen Houtplein en Paviljoenslaan

4 mei 10.00 uur:              afsluiting van de ventweg van de Dreef. Hier geldt tevens een parkeerverbod van 4 mei 12.00 uur tot 6 mei 18.00 uur

4 mei 10.00 uur:              bussluis zuidzijde Florapark afgesloten

4 mei 15.00 uur:              afsluiting Florapark, Paviljoenslaan en het kruispunt Dreef

5 mei 10.00 uur:              afsluiting Houtplein/Tempeliersstraat/ Raamsingel/ Gasthuissingel en Kleine Houtweg tussen Rustenburgerlaan en Kamplaan

5 mei 10.00 uur:              afsluiting Kamplaan bij Rustenburgerlaan (bewoners van de achterliggende wijk kunnen hun huis via de Rustenburgerlaan bereiken)

De parkeergarage aan het Houtplein blijft bereikbaar via de Baan 

5 mei:   extra bebording via Schalkwijk Americavaart. Indien de drukte toeneemt, worden de rechtdoorbanen richting het festival afgesloten bij de Europaweg. Bestemmingsverkeer kan via de Slachthuisbuurt de Rustenburgerbrug over.

Vrijgeven

6 mei vanaf 02.00 uur: Houtplein/ Tempeliersstraat, Kleine Houtweg tussen Rustenburgerlaan en Kamplaan

6 mei 06.00 uur:              Paviljoenslaan m.u.v. noordstrook Florapark, westelijke rijbaan Fonteinlaan open

6 mei 16.00 uur:              oostelijke rijbaan Fonteinlaan m.u.v. één rijbaan van het oostelijke gedeelte

7 mei 17.00:                     Fonteinlaan vrij

In verband met de reconstructie van de Dreef blijft deze afgesloten voor doorgaand verkeer. De parkeergarage onder het Provinciehuis is vanaf 6 mei 16.00 uur weer bereikbaar via de noordelijke of de zuidelijke toegangsroute. 

De Hazepaterslaan, Wagemakerslaan en het Wijde Geldelozepad worden op 5 mei afsloten voor het reguliere verkeer. Bewoners hebben toegang met een bewonerspas. (In de nieuwsbrief staat per abuis Nauwe Geldelozepad.)

Op- en afbouw

De planning voor de op- en afbouw van het festival is als volgt:

26 april                              plaatsen rijplaten Vlooienveld

28 april t/m 30 april       opbouw Vlooienveld

28 april                              neerleggen rijplaten, plaatsen cabins en hekken

30 april                              opbouw podium Vlooienveld

1 mei t/m 3 mei              opbouw Vlooienveld van 7.00 tot 23.00 uur, opbouw Frederikspark en Florapark van 8.00 tot 21.00 uur

3 en 4 mei                         opbouw Vlooienveld, Frederikspark, Florapark en Dreef

In de nacht van 5 op 6 mei wordt gestart met de schoonmaak

6 en 7 mei          afbouw Vlooienveld en Dreef van 7.00 tot 23.00 uur, afbouw Florapark en Frederikspark van 7.00 tot 20.00 uur

8 mei                                  verwijderen hekwerk en rijplaten van het Vlooienveld

Soundcheck

Hoofdpodium

3 mei: 18.00-21.00 uur

4 mei: 15.00-18.00 uur

5 mei: 10.00-12.00 uur

Podium Frederikspark

4 mei: 16.00-18.00 uur

5 mei: 10.00-12.00 uur

En op 5 mei vanaf 10.00 uur op alle velden.

Contact

Heeft u vragen of klachten met betrekking tot Bevrijdingspop?

Voor alles buiten de hekken van het Bevrijdingspop-terrein:
neem contact op met gemeente Haarlem via telefoonnummer: 14 023 of via Haarlem.nl > Contact, iets melden, klacht, idee

Voor alles binnen de hekken van het Bevrijdingspop-terrein:
neem contact op met de Bevrijdingspop-organisatie via [email protected] of de Bevrijdingspop-socials.

Zie ook de uitnodiging voor de Bewonersavond in de nieuwsbrief die rondom het festivalterrein is verspreid.

Handhaving

Op 4 en 5 mei treden de gemeente en de politie buiten het terrein van Bevrijdingspop op tegen wildparkeren, wildplassen, verkeerd gestalde fietsen, deelscooters, etc. Ter voorkoming van overlast worden buiten het terrein van Bevrijdingspop extra toiletten en vuilverzamelpunten geplaatst.