ANBI

ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING (ANBI)

Stichting Bevrijdingspop Haarlem staat in de lijst met Goede Doelen die door de Belastingdienst wordt opgesteld. Deze Goede Doelen worden aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Wat betekent dit voor Stichting Bevrijdingspop Haarlem?

Het verkrijgen van de zogenaamde ANBI-aanstelling betekent erkenning voor Stichting Bevrijdingspop Haarlem als eerlijke instelling, wat de transparantie van de organisatie ten goede komt. Met deze aanstelling wordt bekrachtigd dat Stichting Bevrijdingspop Haarlem al het sponsor- en donatiegeld voor 100 procent besteedt aan de organisatiedoelstelling, namelijk de organisatie van het Bevrijdingsfestival op 4 en 5 mei in Haarlem. Met dit festival wil de stichting de bezoekers bewust maken van het feit dat vrijheid gevierd mag worden en dat we vrijheid samen maken.

Wat betekent dit voor mij als sponsor of donateur?

Naast het feit dat Stichting Bevrijdingspop Haarlem zich naar buiten toe kan profileren als een transparante organisatie, brengt de ANBI-aanstelling ook gunstige voordelen met zich mee voor sponsoren en donateurs. Stichting Bevrijdingspop Haarlem is geheel afhankelijk van vrijwilligers en giften om haar doelen te kunnen verwezenlijken. De externe hulp van sponsoren en donateurs vormt dan ook een essentiële drijfveer in het voortbestaan van de organisatie. Met de status van Algemeen Nut Beogende Instelling zijn alle giften aan Stichting Bevrijdingspop Haarlem aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Bovendien hebben donateurs van culturele ANBI’s (instellingen die voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied, zoals Bevrijdingspop) vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Meer informatie

Mocht je interesse zijn gewekt, en/of wil je meer lezen over de technische voorwaarden van de ANBI-status? Check dan www.anbi.nl of https://anbi.federatiecultuur.nl/organisatie/vnpf/bevrijdingspop-haarlem/