Op 5 mei is in Haarlem iedereen welkom om de vrijheid te vieren

Bevrijdingsdag is een feest waaraan iederéén moet kunnen meedoen. Dat vinden gemeente Haarlem en Stichting Bevrijdingspop. Om die reden is er tijdens het bevrijdingsfestival in de Haarlemmerhout dit jaar opnieuw extra aandacht voor de toegankelijkheid.

Samenwerking met gemeente Haarlem en het Rode Kruis

In de afgelopen jaren hebben gemeente Haarlem, het Rode Kruis en Bevrijdingspop Haarlem samengewerkt om de toegankelijkheid van Bevrijdingspop te vergroten. Zo zijn er een rolstoelpodium bij het hoofdpodium en het Jupilerpodium powered by Sena, extra brede doorgangen en mindervalidentoiletten gerealiseerd. Daarnaast zijn er rolstoelpoorten bij elke ingang van het festivalterrein gemaakt en waren er extra doventolken actief. Ook is er een speciaal GAST-vrijheidsprogramma georganiseerd. Het Rode Kruis bemenste het tweede rolstoelpodium en werkt mee met het GAST-vrijheidsprogramma.

‘Drempels letterlijk en figuurlijk wegnemen’

Marjan Gielen is vanuit Bevrijdingspop betrokken bij het toegankelijkheidsproject: “We zijn nu enkele jaren bezig om Bevrijdingspop nog toegankelijker te maken en eventuele drempels letterlijk en figuurlijk weg te halen op 4 en 5 mei. Vrijheid is niet vanzelfsprekend en iedereen moet dit samen kunnen herdenken en vieren.”

Op 4 en 5 mei zijn de volgende toegankelijkheidsmaatregelen getroffen:

Entree en vluchtroute

Een toegankelijk festivalterrein begint bij de entree. Ingang A is uitgevoerd met 1-meter brede rolstoelpoortjes. Op de plattegrond is dit ook aangegeven, middels iconen.

Vanuit de ingang is het mogelijk via een verharde route de twee rolstoelpodia te bereiken, naast het hoofdpodium en het Jupilerpodium powered by Sena.

De route naar de rolstoelpodia wordt op het festivalterrein aangegeven.

Bezoekers die gebruikmaken van een hulphond of een blindengeleidenstok, mogen deze meenemen. De beveiliging ontvangt hierover een extra instructie.

Mindervalidenpodium

Naast de belangrijkste podia van Bevrijdingspop komen dit jaar speciale miva-podia. Bij het Houtpodium is dit al verschillende jaren het geval, het miva-podium bij het Jupilerpodium powered by Sena is in 2019 nieuw. Elk podium beschikt over een eigen invalidentoilet.

De miva-podia zijn dit jaar extra goed te bereiken, de ‘ramp’ die naar de verhoging leidt wordt in vergelijking tot voorgaande edities minder steil gemaakt.

Bij voldoende ruimte zijn de miva-podia óók toegankelijk voor mensen met een (psychische) handicap. (Bij grote drukte gaan rolstoelers voor, zij zien immers niets vanaf de grond.) Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Neem dan op 5 mei een doktersverklaring mee, om te worden toegelaten op het miva-podium.

Tolk Nederlandse gebarentaal

In 2018 is het optreden van Di-rect ‘vertaald’ door een tolk Nederlandse gebarentaal. Dit was toen zo’n succes, dat besloten is de inzet van tolken voor de 2019-editie bij het hoofdpodium uit te breiden. Op deze pagina lees je bij welke optredens een tolk Nederlandse gebarentaal aanwezig is.

GAST-vrijheidsprogramma

Op 4 en 5 mei worden tijdens het Herdenkingsconcert en Bevrijdingspop weer GAST-vrijheidsprogramma’s verzorgd. Circa 100 gasten worden welkom geheten in het gastengebied van Bevrijdingspop en krijgen een rondleiding door het backstagegebied. Ook ontvangen zij consumptiebonnen, een speciaal T-shirt en is er begeleiding op het terrein aanwezig.

Voor het GAST-vrijheidsprogramma worden naast minder validen, vooral statushouders en hun maatjes uitgenodigd.

Betrokken medewerkers

Richting de vrijwilligers van Bevrijdingspop wordt extra aandacht gegeven aan het onderwerp toegankelijkheid.

In de vrijwilligersnieuwsbrief, die in de bouwweek dagelijks wordt rondgestuurd, wordt gemeld dat sommige bezoekers extra hulp kunnen gebruiken, zodat iedereen hier alert op is.

Ook wordt de beveiliging op de hoogte gesteld van dit onderwerp, zodat hulphonden en blindengeleidenstokken worden toegelaten.

Als minder validen problemen op dit vlak ervaren, kunnen zij zich melden bij het sectorhoofd van een ingang.

Foto: Molina Backx