Garantiefonds en toekomstvisie voor de 14 Nationale Bevrijdingsfestivals

De Tweede Kamer nam onlangs met 146 van de 150 stemmen een motie aan over steun aan de Nationale Bevrijdingsfestivals. De regering wordt hierin opgeroepen een Garantiefonds in te stellen, om tegenvallende edities op te vangen. Ook moet er een toekomstvisie worden ontwikkeld.

Volgens de motie wordt er nog dit jaar een Garantiefonds van minimaal 1 miljoen euro opgezet. Als dit doorgaat, betekent het goed nieuws voor de toekomst van Bevrijdingspop Haarlem en de andere Nationale Bevrijdingsfestivals.

Financiële situatie Bevrijdingsfestivals

In de afgelopen jaren luidden diverse Bevrijdingsfestivals de noodklok over hun financiële situatie. In 2022 vroeg het Bevrijdingfestival in Groningen bezoekers om een klein toegangsbedrag, om de kosten van de organisatie te dekken. In Utrecht dreigde het Bevrijdingsfestival in 2023 zelfs helemaal niet door te gaan, tot op het laatste moment aanvullende financiering werd gevonden. Wat ook niet meezat was het weer. Op 5 mei 2023 trok er noodweer over ons land. Dit bereikte Haarlem uiteindelijk niet, maar zorgde op verschillende plaatsen voor flink lagere bezoekersaantallen en daarmee financiële tegenslag voor de Bevrijdingsfestivals.

Structurele impuls is nodig

Vanuit de Bevrijdingsfestivals is positief gereageerd op de aangenomen motie. Echter, om zeker te zijn dat de vrijheid breed en gratis gevierd kan worden, nu en in de toekomst, is er meer nodig dan een Garantiefonds. Er moet een toekomstvisie worden ontwikkeld over hoe het vieren van onze vrijheid en de organisatie van de Bevrijdingsfestivals gewaarborgd kan worden voor toekomstige generaties.

De Tweede Kamer vraagt in de motie aan het kabinet om beide punten vóór het einde van dit jaar te hebben geregeld. Dat is tevens het moment dat de organisatie van de 2024-editie van de Bevrijdingsfestivals in gang gezet wordt.

Foto: Archie Backx