Erfgoeddragers op het Kinderfestival

Vier Erfgoeddragers vertellen op Bevrijdingspop verhalen van oudere buurtbewoners die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. De Erfgoeddragers hebben de ouderen in hun eigen huiskamer geïnterviewd tijdens het project Oorlog in mijn Buurt. Daarvoor kregen de basisschoolleerlingen geschiedenis-, interview- en presentatielessen. Als Erfgoeddragers vertellen zij het oorlogsverhaal van de oudere door: aan familie, vrienden en bekenden, op pleinen bij herdenkingen en aan de nieuwe generaties die er nu nog niet zijn.

Erfgoeddrager Boris

Erfgoeddrager Boris zal het verhaal vertellen van Helen van Vuure die de Tweede Wereldoorlog meemaakte. Boris heeft Helen van Vuure geïnterviewd tijdens het project Oorlog in mijn Buurt. Boris is Erfgoeddrager van het verhaal van Helen van Vuure en zal het verhaal doorvertellen, zodat de persoonlijke verhalen uit de oorlog niet vergeten worden.”

Erfgoeddrager Maus

Erfgoeddrager Maus zal het verhaal vertellen van Helen van Vuure die de Tweede Wereldoorlog meemaakte. Maus heeft Helen van Vuure geïnterviewd tijdens het project Oorlog in mijn Buurt. Mausis Erfgoeddrager van het verhaal van Helen van Vuure en zal het verhaal doorvertellen, zodat de persoonlijke verhalen uit de oorlog niet vergeten worden.”

Erfgoeddrager Maysoon

Erfgoeddrager Maysoon zal het verhaal vertellen van Mevrouw Oonk (93 jaar) die de Tweede Wereldoorlog meemaakte. Maysoon heeft mevrouw Oonk geïnterviewd tijdens het project Oorlog in mijn Buurt. Maysoon is Erfgoeddrager van het verhaal van mevrouw Oonk en zal het verhaal doorvertellen, zodat de persoonlijke verhalen uit de oorlog niet vergeten worden.”

Erfgoeddrager Allister

Erfgoeddrager Allister zal het verhaal vertellen van Jo Warmerdam die de Tweede Wereldoorlog meemaakte. Allister heeft Jo Warmerdam geïnterviewd tijdens het project Oorlog in mijn Buurt. Allister is Erfgoeddrager van het verhaal van Jo Warmerdam en zal het verhaal doorvertellen, zodat de persoonlijke verhalen uit de oorlog niet vergeten worden.”

Stichting In mijn Buurt – Leren door ontmoeting

Bij In mijn Buurt staat de ontmoeting tussen jong en oud centraal. Door verschillende generaties buurtbewoners met elkaar in contact te brengen, creëren we nieuwe, jonge Erfgoeddragers die de geschiedenis van de buurt levend houden. Door heel Nederland nemen wij leerlingen mee naar de huiskamers van oudere buurtbewoners om daar hun persoonlijke verhaal uit de eerste hand te horen. De afgelopen vijf jaar hebben al ruim 400 Haarlemse scholieren oudere buurtbewoners geïnterviewd over hun leven in Haarlem tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Informatie: inmijnbuurt.org