Erfgoeddragers op het Kinderfestival

Vier Erfgoeddragers vertellen op het Kinderfestival van Bevrijdingspop verhalen van oudere bewoners uit hun buurt die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt.

Stichting In mijn buurt staat voor leren door ontmoeting tussen jong en oud. Sinds 2012 koppelen zij leerlingen van basisscholen, middelbare scholen en MBO’s aan ouderen met als doel begrip voor de ander te creëren, vooroordelen te doorbreken en het verhaal van de ander te leren kennen.

Foto: Kim Terra

Junior interviewers

Tijdens persoonlijke ontmoetingen in huiskamers interviewen de leerlingen in een klein groepje de oudere over een deel van de Nederlandse geschiedenis: het koloniale verleden, migratie of de Tweede Wereldoorlog. De leerlingen zijn door In mijn Buurt opgeleid als junior interviewers en worden middels speech coaching de nieuwe vertellers van de verhalen: zij treden als Erfgoeddragers op en spreken bij evenementen en herdenkingen. Op het Kinderfestival van Bevrijdingspop komen vier Erfgoeddragers hun verhaal voordragen.

Lisa

Lisa den Herder vertelt het verhaal van broer en zus Marian en Walter Rozendaal die de Tweede Wereldoorlog mee hebben gemaakt. Lisa heeft hen geïnterviewd tijdens het project Oorlog In mijn Buurt. 

Dila

Dila Okay zal het verhaal vertellen van de zus van Marian Schaap die de Tweede Wereldoorlog meemaakte. Dila heeft mevrouw Schaap geïnterviewd tijdens het project Oorlog In mijn Buurt. 

Saar

Saar Pronk vertelt het verhaal van Tinie IJsberg die de Tweede Wereldoorlog meemaakte. Saar heeft mevrouw IJsberg geïnterviewd tijdens het project Oorlog In mijn Buurt. 

Kathelijn

Kathelijn vertelt het verhaal van Jan Aubertijn die de Tweede Wereldoorlog meemaakte. Kathelijn heeft mevrouw IJsberg geïnterviewd tijdens het project Oorlog In mijn Buurt. 

Niet vergeten

Deze kinderen zijn Erfgoeddragers en vertellen de verhalen hun hele leven door. Zodat de persoonlijke verhalen uit de oorlog niet vergeten worden.