Bevrijdingspop 2020 gaat niet door

Beste vrijwilligers van Bevrijdingspop
Beste sponsoren en subsidiegevers
Beste trouwe bezoekers van ons festival
Beste Haarlemmers,

Vanavond is door minister-president Rutte uitgesproken dat, als gevolg van het besmettingsgevaar van het coronavirus, alle muziekfestivals tot 1 juni geen doorgang mogen vinden.
Dat betekent dat we alle voorbereidingen van Bevrijdingspop 2020 met onmiddellijke ingang stop zetten. Dat geldt ook voor het Herdenkingsconcert op 4 mei en de Vrijheidsweek, die voorafgaande aan ons festival plaats zouden vinden.

Dit zeer ingrijpende besluit zal voor iedereen die Bevrijdingspop een warm hart toedraagt ongetwijfeld een enorme teleurstelling zijn. Dat geldt ook voor ons als bestuur.
We weten hoe veel voorbereidend werk er al is gedaan. We realiseren ons dat er afspraken zijn gemaakt en contracten getekend. We verheugden ons net als zó veel anderen op het samen vieren van de vrijheid.

Het besluit om de voorbereidingen te stoppen en het festival niet te organiseren doet pijn, maar was gezien de huidige situatie niet meer onverwacht. De gezondheid van onze vrijwilligers en bezoekers staat centraal. Ook als bestuur achten wij het onverantwoord om een grote mensenmassa op de been te brengen en achter de schermen hielden wij al rekening met dit onvermijdelijke besluit dat we anders zelf hadden moeten nemen.

Ook omdat we op de langere termijn verantwoordelijk zijn voor de continuïteit van Bevrijdingspop. Wij willen niet in de situatie komen dat onze kas straks leeg is terwijl er geen inkomsten te verwachten zijn. In dat geval zouden we namelijk geen financiële buffer meer hebben om de volgende editie van het festival te organiseren.

Zoals gezegd: dit doet pijn. Niet in het minst omdat we dit jaar veel extra activiteiten wilden organiseren vanwege het feit dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd. En ook omdat we ons verheugden op de uitbundige viering samen met al onze vrijwilligers van de vrijheid tijdens ons véértigste festival in Haarlem. Bij deze spreken we dan ook een zeer groot DANKJEWEL uit naar onze honderden vrijwilligers die zoveel vrije tijd, energie en enthousiasme steken in het jaarlijks mogelijk maken van Bevrijdingspop.

We wilden tijdens deze bijzondere editie van Bevrijdingspop stil staan bij het verleden en de daarin bevochten vrijheid vieren. Nu zijn we helaas eerder dan gedacht gedwongen de blik op de toekomst te richten. We wensen iedereen alle vertrouwen en energie toe om – als de teleurstelling straks naar de achtergrond verdwijnt – samen te werken aan een prachtig festival in 2021.
Vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op via [email protected]

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Bevrijdingspop Haarlem
Bernt Schneiders, Monique Rietveldt, Joost Beers, Karina Hoek, David Boer, Anita de Hart

 

Foto: Ewoud Koster