Vrijheidswandeling Vraag 2

Stadhuis

Het stadhuis van Haarlem was oorspronkelijk een jachtslot. Het werd in 1250 gebouwd door Graaf Floris V die het gebruikte wanneer hij naar Haarlem kwam. Tijdens een grote stadsbrand in 1351 brandde het slot bijna geheel af. Na de herbouw kreeg het de huidige functie van stadhuis.

Je staat voor het stadhuis. Als je omhoogkijkt, zie je een beeld. Zij houdt vanaf de gevel toezicht over de Grote Markt. Wie is dit?

  1. Corrie ten Boom
  2. Vrouwe Justitia
  3. Hannie Schaft
  4. De burgemeester van Haarlem

Ga voor het invullen van het antwoord naar het antwoordformulier.

Video: Canadese bevrijders op de Grote Markt

Na vijf jaar van bezetting reden op dinsdag 8 mei 1945 rond twee uur de Canadese bevrijders de Grote Markt op. Ze waren op weg naar IJmuiden om de Duitsers te verzamelen, te ontwapenen en naar Duitsland af te voeren. De vreugde onder de Haarlemse bevolking was ongekend: de mensen joelden, huilden en zwaaiden met Nederlandse vlaggen. Ze bedolven de soldaten onder bloemen en droegen hen op de schouders. Ter herinnering aan deze vreugdevolle dag hangt er sinds 1995 een plaquette aan het stadhuis.