Wie was de presentator van bevrijdingspop editie 1988 op de botermarkt?

Quiz Nieuwjaarsborrel 2021 vraag 02
Vraag 2 *