Waarom wij op 5 mei stilstaan bij onze vrijheid. Ook dit jaar.

‘Vrijheid is niet vanzelfsprekend’. Dat is al heel wat jaren het motto van Bevrijdingspop. En dit motto is sinds Bevrijdingspop bestaat zelden zo actueel geweest. De discussie over wat vrijheid is, aan welke voorwaarden vrijheid zou moeten voldoen en wie bepaalt of je het hebt, is door de huidige pandemie springlevend.

Veel mensen voelen zich momenteel helemaal niet vrij, of zijn dat de afgelopen tijd daadwerkelijk niet (geweest). Bijvoorbeeld omdat hun huis en/of leefomgeving op slot gingen. Tegelijkertijd zijn er mensen die vinden dat de vrijheidsbeperkingen zoals die er nu zijn niet te vergelijken zijn met, bijvoorbeeld, de situatie in de Tweede Wereldoorlog. Vrijheid, of vooral de beleving van vrijheid, is voor iedereen anders.

Uiteraard staan we er, júist vanuit Bevrijdingspop, voor open om daar – op een respectvolle manier – over te discussiëren. We begrijpen dat daar soms (sterke) meningen en emoties bij komen kijken. Iedereen gaat anders om met de toch verwarrende situatie waarin we nu leven. Die emoties ervaren veel van onze vrijwilligers in hun dagelijks leven ook.

Wat ons betreft geeft dat alleen maar méér aanleiding om stil te staan bij vrijheid – in de breedste zin van het woord – en daar met elkaar over na te denken en over te spreken. Als Stichting Bevrijdingspop herdenken en vieren we vrijheid met muziek en aandacht voor het thema, in verschillende vormen. Waarbij we het belangrijk vinden om dat te doen met empathie, respect voor elkaar en een open mind naar de mening van eenieder.

April 2021, bestuur Stichting Bevrijdingspop